Sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatablade giver vigtige informationer og er et supplement til den information, som allerede findes på emballagen.

I en evt. uheldssituation såsom brand, udslip m.m. er det vigtigt at brugeren er klar over de farer og den risiko produktet indebærer og dermed er i stand til at tage de nødvendige forholdsregler.


Du kan finde vores sikkerhedsdatablade HER.