Udbringning med marksprøjten 


Alle marksprøjter kan anvendes til udsprøjtning af Flex gødning, dog er Danfoil sprøjter mindre velegnede. Gødningerne kan anvendes til alle afgrøder: Vintersæd, vårsæd, raps, markfrø og sukkerroer.

Vintersæd
En passende Flex gødning til vintersæd er Flex NPK 15-2-6 med 2 % S. Er der tilført tilstrækkelig fosfor og kalium med husdyrgødningen tilføres en kvælstofgødning f.eks. Flex N-32, og hvis der er brug for svovl en N-S gødning. Der kan også foretages en kombination af en fast gødning, som udbringes tidligt i foråret. Der færdiggødskes derefter med kvælstof i Flex N-32 i april til foderhvede.

Til brødhvede kan der evt. tilføres de sidste 20-30 kg kvælstof som sengødskning i form af Flex N-32.

Vårsæd
Til vårsæd er Flex gødningen Flex NPKS 13-2-7-2 passende. Er der ikke behov for fosfor, kalium og magnesium kan tilføres Flex N-32 eller en N-S.

Vinterraps og vårraps
Til raps, hvor der er et stort behov for svovl kan der f.eks. anvendes Flex NS 20-10, hvor tilførslen af øvrige næringsstoffer er dækket på anden vis.

Græsfrø
Den store nøjagtighed for kvælstoftildelingen, som græsfrøet betaler særlig godt for, sætter den flydende gødning i fokus. Der anvendes ofte N-32 eller en N-S gødning, da fosfor og kaliumbehovet er ringe eller dækket ind på anden måde i sædskiftet.


Sengødskning til vinterhvede
N-32 er egnet til sengødskning sidst i maj eller først i juni.
Der kan være risiko for svidning under følgende forhold:

1. Der gives over 30 kg kvælstof pr. ha.
2. Der sprøjtes på våde planter.
3. Der sprøjtes i stærkt solskin.
4. Der sprøjtes lige efter en pesticidbehandling.

Ved kalibrering af sprøjten skal der tages hensyn til gødningens vægtfylde, da denne generelt er væsentlig højere end for vand.


Hvis man ønsker at tilføre endnu mere kvælstof eller man ønsker at mindske risikoen for svidninger kan man med fordel anvende Flex Nufol, der med sin sammensætning mindsker risikoen for svidning til et minimum.


Flere dysetyper kan anvendes
Flydende gødning udbringes generelt uden fortyndning, men skal der udbringes meget små mængder kan der tilsættes vand. Normalt anvendes gødningsdyser, der findes i mange forskellige størrelser og typer. Til sengødskning anvendes normalt fladsprededyser. Se iøvrigt afsnittet "Valg af Dyser". Kør ikke ud i foråret ved udsigt til nattefrost.