Flex N32

Flex N 32 kan med fordel anvendes i afgrøder, hvor svovltilførslen er sikret ad anden vej. Det høje kvælstofindhold giver en stor maskinkapacitet, da det ofte kun er nødvendigt at tilføre en lille mængde gødning.Betegnelse: Urea-Ammonium-Nitrat 32, opl.

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


31,7 %


7,9 %


7,9 %


15,9 %


0 %


0 %


0 %


1,32 kg. pr. liter


-5,0 grader


Ca 7,5


AD66

Doseringsskema Flex N32

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

S

40

53

66

79

92

106

264

297

330

363

396

429

462

495

528

30

40

50

60

70

80

200

225

250

275

300

325

350

375

400

12,6

16,7

20,9

25,1

29,3

33,5

83,7

94,1

104,6

115,1

125,5

136

146,5

156,9

167,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM