Flex NP 16-1 m. Na, Mg, Mn & B (Nakskov) 

Flex NP 16-1 Nakskov er en specialgødning udviklet i samarbejde med Nakskov Sukkerfabrik, der nu hører under Nordic Sugar. Sammensætningen af kvælstoffet er optimeret og består, udover kvælstof på amidform, også af hurtigt virkende nitrat- og ammoniumkvælstof. Sammen med fosfor giver dette roerne en hurtigere og optimal udvikling. Flex NP 16-1 Nakskov indeholder natrium, som til en vis grad kan erstatte kalium og medføre et øget sukkerudbytte. Gødningen indeholder også mikronæringsstoffer, som sikrer optimal plantevækst i hele vækstsæsonen. Gødningen har en lav pH-værdi, der sikrer roerne en god optagelse af alle næringsstoffer og især mikronæringsstoffer.

Betegnelse: NP 16-1 m. Na, Mg, Mn og B 

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


15,7 %


1,7 %


1,6 %


12,4 %


0,7 %


0 %


0 %


1,25 kg. pr. liter


-5,0 grader


Ca 2,0


HA63

Doseringsskema Flex NP 16-1

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

0

P

K

Na

500

525

550

575

600

625

650

675

725

750

775

800

825

400

420

440

460

480

500

520

540

580

600

620

640

660

78,5

82,4

86,4

90,3

94,2

98,1

102,1

106,0

113,8

117,8

121,7

125,6

129,5

3,5

3,7

3,9

4,0

4,2

4,4

4,6

4,7

5,1

5,3

5,4

5,6

5,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,0

30,5

31,9

33,4

34,8

36,3

37,7

39,2

42,1

43,5

45,0

46,4

47,9

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM