Flex NPK 17-7-0 m. S og B

Flex NPK 17-7-0 m. S og B er ideel som startgødning i majs. Forholdet mellem nærigsstofferne er afstemt til majs og tilgodeser plantens vækstrytme. Til sent sået vintersæd og vinterraps kan Flex NPK 17-7-0 m. S og B også anvendes som startgødning placeret ved såning om efteråret. 

Betegnelse: NPK gødning med 17-7-0 m. S 

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


17,0 %


0 %


5,5 %


11,5 %


7,0 %


0 %


4,7 %


1,29 kg. pr. liter


-10,0 grader


ca 8,0


EA45

Doseringsskema Flex NPKS 17-7-0-5

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

S

102

154

205

256

307

358

410

461

512

563

614

666

717

768

819

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

17,4

26,1

34,8

43,5

52,2

60,9

69,6

78,3

87,0

95,7

104,5

113,2

121,9

130,6

139,3

6,8

10,3

13,7

17,2

20,6

24,0

27,5

30,9

34,3

37,7

41,1

44,6

48,0

51,5

54,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,8

7,2

9,6

12,0

14,4

16,8

19,3

21,7

24,1

26,5

28,9

31,3

33,7

36,1

38,5

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM