Flex NPK 20-2-0 m. S

Flex NPK 20-2-0 m.S og Mn er velegnet på lerjord og på jorde med højt niveau af kalium f.eks. på arealer hvor roetop er nedpløjet.  

Betegnelse: NPK gødning 20-2-0 m. S og Mn 

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


20,0 %


4,6 %


6,3 %


9,1 %


2,0 %


0 %


1,7 %


1,25 kg. pr. liter


-8,0 grader


ca 7,0


EA82

Doseringsskema Flex NPKS 20-2-0-2

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

S

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,7

2,6

3,4

4,3

5,1

6,0

6,8

7,7

8,5

9,4

10,2

11,1

11,9

12,6

13,6

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM