Flex NS 24-4

Flex N 24-4 er en kvælstofgødning med et moderat indhold af svovl. Den kan med fordel anvendes på husdyrejendomme, hvor behovet for andre næringsstoffer er opfyldt med husdyrgødning, men kan også anvendes ved suppleringsgødskning i mange afgrøder, som f.eks. græs og kløvergræs eller proteingødskning i vinterhvede. Ved suppleringsgødskning med Flex NS 24-4 vil de fleste afgrøders svovlbehov være opfyldt.Betegnelse: NS 24-4 

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


23,7 %


5,1 %


8,4 %


10,2 %


0 %


0 %


3,7 %


1,29 kg. pr. liter


-10,0 grader


Ca 7,0


AG74

Doseringsskema Flex NS 24-4

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

S

32

65

97

129

161

194

226

258

323

387

452

516

581

645

710

25

50

75

100

125

150

175

200

250

300

350

400

450

500

550

7,6

15,3

22,9

30,6

38,2

45,9

53,5

61,1

76,4

91,7

107,0

122,3

137,6

152,9

168,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,5

11,9

14,3

16,7

19,1

21,5

23,9

26,3

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM