Flex Nufol

Flex Nufol gødning er specielt udviklet til sengødskning og til gødskning af afgrøder der er særligt følsomme overfor svidning, f.eks. majs. Gødningen er særlig velegnet til at sengødske raps, hvor kvælstoffet optages gennem blade og stængler. Betegnelse: Amid baseret kvælstofgødning. 

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


18,0 %


0 %


0 %


18,0 %


0 %


0 %


0 %


1,12 kg. pr. liter


-2,0 grader


Ca 7,5


AD64

Doseringsskema Flex Nufol 18

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

S

22,4

44,8

67,2

89,6

112,0

134,4

156,8

179,2

201,6

224,0

246,4

268,8

291,2

313,6

336,0

20,0

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

4,0

8,1

12,1

16,1

20,2

24,2

28,2

32,3

36,3

40,3

44,4

48,4

52,4

56,4

60,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM