Flex NS 20-10

Flex NS 20-10 er en kvælstofgødning med et højt indhold af svovl, hvilket gør den særdeles anvendelig i vinterraps og andre afgrøder, hvor der er et stort behov for svovl. Flex NS 20-10 kan også anvendes til kornafgrøder, hvor hovedparten af kvælstofbehovet er tildelt i husdyrgødning. For ikke at overskride kvælstofkvoten, men samtidig at kunne dække afgrødens behov for svovl anvendes Flex NS 20-10. 


Betegnelse: NS 20-10

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


19,9 %


3,8 %


8,4 %


7,7 %


0 %


0 %


10,0 %


1,29 kg. pr. liter


-10,0 grader


Ca 8,0


AG96

Doseringsskema Flex NS 20-10

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

S

103

206

258

309

361

413

464

516

568

619

671

722

774

826

80

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

20,5

41,0

51,3

61,5

71,8

82,2

92,3

102,7

113,0

123,2

133,5

143,7

154,0

164,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,3

20,6

25,8

30,9

36,1

41,3

46,4

51,6

56,8

61,9

67,1

72,2

74,4

82,6

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM