Flex NP 18-1 m. Na, Mg, Mn & B

Flex NP 18-1 er en gødning, der er specielet tilpasset gødningsbehovet i sukkerroer. Gødningen indeholder let tilgængeligt fosfor, som ved placering sikrer en hurtig og sikker spiring og rodudvikling. Flex NP 18-1 indeholder natrium, som til en vis grad kan erstatte kalium og medføre et øget sukkerudbytte. Gødningen indeholder også mikronæringsstoffer, som sikrer optimal plantevækst i hele vækstsæsonen. Gødningen har en lav pH-værdi, der sikrer roerne en god optagelse af alle næringsstoffer og især mikronæringsstofferne. Gødningen er også velegnet på lettere jorde, hvor manganmangel kan være et problem. 


Betegnelse: NP 18-1 m. Na, Mg, Mn og B

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


17,9 %


0 %


0 %


17,9 %


0,7 %


0 %


0 %


1,25 kg. pr. liter


-5,0 grader


Ca 2,0


HA64

Doseringsskema Flex NP 18-1

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

Na

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600

625

650

675

700

725

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

67,1

71,6

76,1

80,6

85,0

89,5

94,0

98,5

102,9

107,4

111,9

116,4

120,8

125,3

129,8

2,6

2,8

3,0

3,2

3,3

3,5

3,7

3,9

4,0

4,2

4,4

4,6

4,7

4,9

5,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,1

26,8

28,5

30,2

31,8

33,5

35,2

36,9

38,5

40,2

41,9

43,6

45,2

46,9

48,6

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM