Flex NPK 20-0-4 m. S

Flex NPK 20-0-4 m.S er velegnet i kombination med svinegylle eller Novogro og for at kompensere for et lavt kalital, f.eks. på arealer med højt udbyttepotentiale eller milde jorde.

Betegnelse: NPK gødning 20-0-4 m. S

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


19,7 %


0 %


1,7 %


18,0 %


0 %


3,7 %


3,7 %


1,22 kg. pr. liter


-5,0 grader


ca 7,0


FB34

Doseringsskema Flex NPK 20-0-4-4

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

S

50

99

149

198

248

298

347

397

446

496

546

595

645

694

744

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

9,8

19,5

29,3

39,1

48,9

58,6

68,4

78,2

87,9

97,7

107,5

117,3

127,0

136,8

146,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,8

3,7

5,5

7,3

9,2

11,0

12,8

14,7

16,5

18,4

20,2

22,0

23,9

25,7

27,5

1,8

3,7

5,5

7,3

9,2

11,0

12,8

14,7

16,5

18,4

20,2

22,0

23,9

25,7

27,5

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM