Flex NPK 10-2-5 m. Na

Flex NPK 10-2-5 med 4% Na er sammensat til at dække det fulde næringsstofbehov i sukkerroerne.  Kombinationen af kalium og natrium er med til at øge sukkerudbyttet. Gødningen er velegnet til placering.Betegnelse: NPK 10-2-5 gødning m. Na

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


9,7 %


0 %


0 %


9,7 %


1,7 %


4,7 %


0 %


1,25 kg. pr. liter


-5,0 grader


ca. 7,0


DK51

Doseringsskema Flex NPK 10-2-5 m. Na

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

Na

375

438

500

563

625

688

750

813

875

938

1000

1063

1125

1188

1250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

36,4

42,4

48,5

54,6

60,6

66,7

72,8

78,8

84,9

90,9

97,0

103,1

109,1

115,2

121,3

6,4

7,4

8,5

9,6

10,6

11,7

12,8

13,8

14,9

15,9

17,0

18,1

19,1

20,2

21,3

17,6

20,6

23,5

26,4

29,4

32,3

35,3

38,2

41,1

44,1

47,0

49,9

52,9

55,8

58,8

13,9

16,2

18,5

20,8

23,1

25,4

27,8

30,1

32,4

34,7

37,0

39,3

41,6

43,9

46,3

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM