Flex NPK 15-2-6 m. S

Flex NPK 15-2-6 m. S anvendes til fuldgødskning af vintersæd, men kan også anvendes i vårbyg andre kornarter og græs.  

Betegnelse: NPK gødning  15-2-6 m. S 

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


14,7 %


0%


2,0 %


12,7 %


1,7 %


5,7 %


1,7 %


1,22 kg. pr. liter


-5,0 grader


ca 6,7


DG87

Doseringsskema Flex NPKS 15-2-6-2

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

S

366

427

488

549

610

671

732

793

854

915

976

1037

1098

1159

1220

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

53,8

62,8

71,7

80,7

89,7

98,6

107,6

116,6

125,5

134,5

143,5

152,4

161,4

170,4

179,3

6,2

7,3

8,3

9,3

10,4

11,4

12,4

13,5

14,5

15,6

16,6

17,6

18,7

19,7

20,7

20,9

24,3

27,8

31,3

34,8

38,2

41,7

45,2

48,7

52,2

55,6

59,1

62,6

66,1

69,5

6,5

7,3

8,3

9,3

10,4

11,4

12,4

13,5

14,5

15,6

16,6

17,6

18,7

19,7

20,7

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM