Flex NS 27-3

Flex NS 27-3 er en kvælstofgødning, hvor forholdet mellem indholdet af kvælstof og svovl passer til behovet i korn og frøgræs. Gødningen kan anvendes i de fleste afgrøder, hvor de øvrige næringsstoffer er tilført på anden vis.

Betegnelse: NS 27-3

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


27 %


5,9 %


7,1 %


14 %


0 %


0 %


2,6 %


1,28 kg. pr. liter


-5,0 grader


Ca 7,5


NS02

Doseringsskema Flex NS 27-3

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

S

51,2

102,4

153,6

204,8

256,0

307,2

358,4

409,6

460,8

512,0

563,2

614,4

665,6

716,8

768,0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

13,8

27,6

41,5

55,3

69,1

82,9

96,8

110,6

124,4

138,2

152,1

165,9

179,7

193,5

207,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,3

2,7

4,0

5,3

6,7

8,0

9,3

10,6

12,0

13,3

14,6

16,0

17,3

18,6

20,0

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM