Flex NS 12-26

Flex NS 12-26 er en meget svovlholdig kvælstofgødning, der kan anvendes til at give afgrøderne en ekstra svovltilførsel. Det kunne f.eks. være vinterraps, der har behov for 30 – 40 kg svovl pr. ha.

Betegnelse: NS 12-26

Total kvælstof (N):


Nitrat kvælstof (N):


Ammonium kvælstof (N):


Amid kvælstof (N):


Vandopløselig fosfor (P):


Vandopløselig kalium (K):


Vandopløselig svovl (S):


Vægtfylde:


Laveste opbevaringstemperatur:


pH-værdi


Plantedirektoratets løbenr.


12 %


0 %


12 %


0 %


0 %


0 %


26 %


1,32 kg. pr. liter


-5,0 grader


Ca 7,5


NS03

Doseringsskema Flex NS 12-26

Kg. gødning

pr. ha.

Liter gødning

pr. ha.

Kg næringsstof pr. hektar

N

P

K

S

13,2

26,4

39,6

52,8

66,0

79,2

92,4

105,6

118,8

132,0

145,2

158,4

171,6

184,8

198,0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1,6

3,2

4,8

6,3

7,9

9,5

11,1

12,7

14,3

15,8

17,4

19,0

20,6

22,6

23,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,4

6,9

10,3

13,7

17,2

20,6

24,0

27,5

30,9

34,3

37,8

41,2

44,6

48,0

51,5

For bestilling kontakt os på INFO.FLEX-GODNING@YARA.COM